Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115Ôn tập chương 4 - Câu hỏi & Bài tập

Video Bài 40 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 40 trang 129 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

Giải bài 40 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 115

Lời giải

a) Hình nón có bán kính đáy r = 2,5m, đường sinh l = 5,6m

⇒ Diện tích đáy: Sđ = π.r2 = 6,25π (m2)

⇒ Diện tích xung quanh: Sxq = π.r.l = 14π (m2)

⇒ Diện tích toàn phần hình nón: Stp = Sđ + Sxq = 20,25π (m2)

b) Hình nón có bán kính đáy r = 3,6m; đường sinh l = 4,8m

⇒ Diện tích đáy: Sđ = π.r2 = 12,96π (m2)

⇒ Diện tích xung quanh: Sxq = π.r.l = 17,28π (m2)

⇒ Diện tích toàn phần hình nón: Stp = Sđ + Sxq = 30,24π (m2).

Kiến thức áp dụng

Hình nón có bán kính đáy r, đường sinh l có:

+ Diện tích xung quanh: Sxq = π.r.l

+ Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + Sđ.  

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Bài Ôn tập chương 4 khác:


on-tap-chuong-4-phan-hinh-hoc-9.jsp