Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114Ôn tập chương 4 - Câu hỏi & Bài tập

Video Bài 38 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 38 trang 129 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114.

Giải bài 38 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 114

Lời giải

Thể tích phần cần tính gồm:

- Thể tích hình trụ (một đáy) đường kính đáy 11cm, chiều cao 2cm (V1).

- Thể tích hình trụ (một đáy) đường kính đáy 6cm, chiều cao 7cm (V2).

Giải bài 38 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 38 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Bài Ôn tập chương 4 khác:


on-tap-chuong-4-phan-hinh-hoc-9.jsp