Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.117)Ôn tập chương 4 - Câu hỏi & Bài tập

Video Bài 42 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 42 trang 130 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.117).

Giải bài 42 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 117

Lời giải

a) Thể tích của hình cần tính gồm:

Một hình trụ đường kính đáy 14cm chiều cao 5,8cm (V1):

Giải bài 42 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Một hình nón đường kính đáy 14cm chiều cao 8,1cm (V2)

Giải bài 42 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Thể tích hình cần tính:

Giải bài 42 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

b) Thể tích cần tính là một hình nón cụt, chiều cao 8,2cm; bán kính đường tròn của đáy trên và đáy dưới theo thứ tự là 3,8cm và 7,6cm. Cách tính là lấy thể tích hình nón lớn trừ đi thể tích hình nón bé.

Giải bài 42 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Bài Ôn tập chương 4 khác:


on-tap-chuong-4-phan-hinh-hoc-9.jsp