Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.118) (đơn vị : cm)Ôn tập chương 4 - Câu hỏi & Bài tập

Video Bài 43 trang 130 SGK Toán 9 tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 43 trang 130 SGK Toán 9 tập 2): Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.118) (đơn vị : cm).

Giải bài 43 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 118

Lời giải

Giải bài 43 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 43 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Thể tích hình cần tính là:

Giải bài 43 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Bài Ôn tập chương 4 khác:


on-tap-chuong-4-phan-hinh-hoc-9.jsp