Cho ba điểm A, O, B thẳng hàng theo thứ tự đó, OA = a, OB = b (a,b cùng đơn vị: cm)Ôn tập chương 4 - Câu hỏi & Bài tập

Video Bài 41 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 41 trang 129 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Cho ba điểm A, O, B thẳng hàng theo thứ tự đó, OA = a, OB = b (a,b cùng đơn vị: cm).

Qua A và B vẽ theo thứ tự các tia Ax và By cùng vuông góc với AB và cùng phía với AB. Qua O vẽ hai tia vuông góc với nhau và cắt Ax ở C, By ở D (xem hình 116).

a) Chứng minh AOC và BDO là hai tam giác đồng dạng; từ đó suy ra tích AC.BD không đổi.

b) Tính diện tích hình thang ABCD khi Giải bài 41 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

c) Với Giải bài 41 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 cho hình vẽ quay xung quanh AB. Tính tỉ số thể tích các hình do các tam giác AOC và BOD tạo thành.

Giải bài 41 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 41 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 41 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

c) Khi quay hình vẽ xung quanh cạnh AB: ΔAOC tạo nên hình nón, bán kính đáy là AC, chiều cao AO; ΔBOD tạo nên hình nón, bán kính đáy BD, chiều cao OB.

Giải bài 41 trang 129 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Bài Ôn tập chương 4 khác:


on-tap-chuong-4-phan-hinh-hoc-9.jsp