Hình 120 mô tả một hình cầu được đặt khít vào trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽÔn tập chương 4 - Câu hỏi & Bài tập

Video Bài 45 trang 131 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 45 trang 131 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hình 120 mô tả một hình cầu được đặt khít vào trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽ.

Hãy tính:

a) Thể tích hình cầu.

b) Thể tích hình trụ.

c) Hiệu giữa thể tích hình trụ và thể tích hình cầu.

d) Thể tích của một hình nón có bán kính đường tròn đáy là r cm và chiều cao 2r cm.

e) Từ các kết quả a), b), c), d) hãy tìm mối liên hệ giữa chúng.

Giải bài 45 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 120

Lời giải

a) Hình cầu bán kính r, vậy thể tích của nó là Giải bài 45 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

b) Hình trụ có bán kính đáy bằng r và chiều cao bằng 2r

Vậy thể tích của nó là: V1 = πr2.2r = 2πr3

c) Thể tích hình trụ trừ đi thể tích hình cầu là:

Giải bài 45 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

d) Thể tích hình nón có bán kính đáy r, chiều cao 2r

Giải bài 45 trang 130 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

e) Từ các kết quả trên suy ra: Thể tích hình nón "nội tiếp" trong một hình trụ thì bằng thể tích hình trụ trừ đi thể tích hình cầu nội tiếp trong hình trụ ấy.

Hoặc: Thể tích hình trụ bằng tổng thể tích hình nón và hình cầu nội tiếp hình trụ.  

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Bài Ôn tập chương 4 khác:


on-tap-chuong-4-phan-hinh-hoc-9.jsp