PDF sách lớp 6 Chân trời sáng tạo (đầy đủ các môn học)

Bộ sách giáo khoa lớp 6 mới Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm 12 môn học, đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để trở thành 1 trong 3 bộ sách giáo khoa mới cho khối lớp 6. Nhằm mục đích giúp quí Phụ huynh, Giáo viên và học sinh xem trước và tìm hiểu nội dung của các môn học trong bộ sách giáo khoa lớp 6 mới Chân trời sáng tạo này, chúng tôi tổng hợp và giới thiệu bản PDF đến toàn bộ quí vị độc giả.

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Lời giải bài tập


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=1 

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/430

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Toán 6 tập 1 hoặc SHS Toán 6 tập 2

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Xem SHS Toán 6 tập 1

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

SHS Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem SHS Toán 6 tập 2: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

SHS Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Toán 6 tập 1 hoặc SGV Toán 6 tập 2

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

SGV Toán 6 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Toán 6

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Xem SBT Toán 6 tập 1: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

SBT Toán 6, tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem SBT Toán 6 tập 2: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

II. Tải PDF sách Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: https://blogtailieu.com/?s=To%C3%A1n+6+ch%C3%A2n+tr%E1%BB%9Di

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Download  

- Tải SGK Toán 6 – Chân trời kết nối tập 1: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-toan-6-tap-1-chan-troi-sang-tao/

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

- Tải SGK Toán 6 – Chân trời kết nối tập 2: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-toan-6-tap-2-chan-troi-sang-tao/ 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Xem pdf sách Toán 6 tập 1- Chân trời sáng tạo: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Toán 6 tập 1- Chân trời sáng tạo

Xem pdf sách Toán 6 tập 2- Chân trời sáng tạo: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Ngữ văn

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=1 

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Ngữ văn: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/431

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Ngữ văn 6 tập 1 hoặc SHS Ngữ văn 6 tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Xem pdf SHS Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 1: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

SHS Ngữ văn 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem pdf SHS Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

SHS Ngữ văn 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Ngữ văn 6 Tập 1 hoặc SGV Ngữ văn tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Xem pdf SGV Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 1: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

SGV Ngữ văn 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem pdf SGV Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

SGV Ngữ văn 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Ngữ văn 6 tập 1 hoặc SBT Ngữ văn 6 tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Xem pdf SBT Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 1: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

SBT Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 1

Xem SBT Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

SBT Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

II. Tải PDF sách Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: 

https://blogtailieu.com/?s=Ng%E1%BB%AF+v%C4%83n+6+ch%C3%A2n+tr%E1%BB%9Di

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Download 

Tải SGK Ngữ văn 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-ngu-van-6-tap-1-chan-troi-sang-tao/

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Tải SGK Ngữ văn 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo:

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-ngu-van-6-tap-2-chan-troi-sang-tao/

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tập 1:

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Ngữ văn 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tập 2:

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Ngữ văn 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Khoa học tự nhiên

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=1 

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Khoa học tự nhiên:  

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/433 

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Tự nhiên xã hội 6

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

SHS Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo

a. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Tự nhiên xã hội 6

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

SGV Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo

a. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Tự nhiên xã hội 6


Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

SBT Tự nhiên xã hội 6

II. Tải PDF sách Khoa học tự nhiên 6 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: 

https://blogtailieu.com/?s=Khoa+h%E1%BB%8Dc+t%E1%BB%B1+nhi%C3%AAn+6+ch%C3%A2n+tr%E1%BB%9Di

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Download

Tải pdf sách Khoa học tự nhiên 6– Chân trời sáng tạo: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-khoa-hoc-tu-nhien-6-chan-troi-sang-tao/ 

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Khoa học tự nhiên 6 – Chân trời sáng tạo

Trọn bộ Giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo: