PDF sách lớp 1 Cánh diều (đầy đủ các môn học)

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF sách lớp 1 Cánh diều đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, vở bài tập, sách giáo viên lớp 1 Cánh diều. Mời các bạn đón xem:

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Tài liệu học tốt


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 1 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 1 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10: https://hoc10.vn/, nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Tiểu học Lớp học Lớp 1

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Toán, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa 

Xem pdf sách giáo khoa Toán 1 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Toan-1/1/3/0

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

SGK Toán 1 – Cánh diều

b. Sách giáo viên 

- Xem pdf sách giáo viên Toán 1 – Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Toan-1/3/121/0

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

SGV Toán 1 – Cánh diều

c. Sách bài tập 

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

- Xem pdf sách bài tập Toán 1, tập 1 – Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/Vo-bai-tap-Toan-1-tap-1/5/38/0 

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

- Xem pdf sách bài tập Toán 1, tập 2 – Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/Vo-bai-tap-Toan-1-tap-2/5/39/0 

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

II. Tải PDF sách Toán 1 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

https://hieusach24h.com/sach/toan-1-canh-dieu/

→ click vào Tải ngay

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

SGK Toán 1 – Cánh diều 

Bước 2: Click vào mũi tên tải xuống

- Tải pdf sách Toán 1 Cánh diều: 

https://drive.google.com/file/d/1LPU3WTeHA920C8dTsyG0JaxzMu6MEbbz/view

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Toán lớp 1 Cánh diều

Toán 1 - Cánh diều


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Việt

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10: https://hoc10.vn/, nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Tiểu học Lớp học Lớp 1

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Tiếng Việt, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

- Xem pdf sách Tiếng Việt 1 Tập 1 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Tieng-Viet-1---1/1/1/0

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Tiếng Việt 1 Tập 1 Cánh diều

- Xem pdf sách Tiếng Việt 1 Tập 2 Cánh diều:  https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Tieng-Viet-1---2/1/2/0 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Tiếng Việt 1 Tập 2 Cánh diều

b. Sách giáo viên 

- Xem pfd sách giáo viên Tiếng Việt 1 tập 1: https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Tieng-Viet-1-tap-1/3/115/0

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

SGV Tiếng Việt 1 – Cánh diều

c. Sách bài tập 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

- Xem pfd sách bài tập Tiếng Việt 1 tập 1: https://hoc10.vn/doc-sach/Vo-bai-tap-Tieng-Viet-1-tap-1/5/36/0

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

SBT Tiếng Việt 1 tập 1

- Xem pfd sách bài tập Tiếng Việt 1 tập 2: https://hoc10.vn/doc-sach/Vo-bai-tap-Tieng-Viet-1-tap-2/5/175/0

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

SBT Tiếng Việt 1 tập 1

II. Tải PDF sách Tiếng Việt 1 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào các link sau: 

- Tải pdf sách Tiếng Việt 1 Tập 1 Cánh diều:

https://hieusach24h.com/sach/tieng-viet-1-tap-1-canh-dieu/ 

→ click vào Tải ngay

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

- Tải pdf sách Tiếng Việt 1 Tập 2 Cánh diều:

https://hieusach24h.com/sach/tieng-viet-1-tap-2-canh-dieu/ 

→ click vào Tải ngay

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Bước 2: Click vào mũi tên tải xuống

- Tiếng Việt 1 Tập 1: 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

- Tiếng Việt 1 Tập 2: 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

- Xem pdf sách Tiếng Việt 1 Tập 1: 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Tiếng Việt 1 Tập 1 – Cánh diều 

- Xem pdf sách Tiếng Việt 1 Tập 2:

Sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Tiếng Việt 1 Tập 2 – Cánh diều 


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Anh

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10: https://hoc10.vn/, nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Tiểu học Lớp học Lớp 1

 Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Tiếng Anh, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa 

- Xem pdf sách giáo khoa Tiếng Anh 1:  https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Tieng-Anh-1/1/9/0

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

SGK Tiếng Anh 1 – Cánh diều

b. Sách giáo viên 

- Xem pdf sách giáo viên Tiếng Anh 1:  https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Tieng-Anh-1/3/110/0

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

SGV Tiếng Anh 1 – Cánh diều

c. Sách bài tập 

- Xem pdf sách bài tập Tiếng Anh 1:  https://hoc10.vn/doc-sach/SBT-Tieng-Anh-1/5/80/0

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

SBT Tiếng Anh 1 – Cánh diều

II. Tải PDF sách Tiếng Anh 1 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

https://hieusach24h.com/sach/tieng-anh-1-canh-dieu/ 

→ click vào Tải ngay

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Bước 2: Click vào mũi tên tải xuống

- Tải pdf sách Tiếng Anh 1 - Cánh diều:

https://drive.google.com/file/d/1c6guVWOxUicI6fNrf3FKRq7KIiKOy0ex/view

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Tiếng Anh 1 – Cánh diều

Xem thêm cách xem online, tải PDF các bộ sách mới khác: