PDF sách lớp 2 Cánh diều (đầy đủ các môn học)

Bộ sách giáo khoa lớp 2 mới Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm gồm 9 môn học, đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để trở thành 1 trong 3 bộ sách giáo khoa mới cho khối lớp 2. Nhằm mục đích giúp quí Phụ huynh, Giáo viên và học sinh xem trước và tìm hiểu nội dung của các môn học trong bộ sách giáo khoa lớp 2 mới Cánh diều này, chúng tôi tổng hợp và giới thiệu bản PDF đến toàn bộ quí vị độc giả.

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Lời giải bài tập


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 2 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 2 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10: https://hoc10.vn/ , nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Tiểu học Lớp học Lớp 2

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Toán, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa 

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

Xem pdf sách giáo khoa Toán 2, tập 1 Cánh diều: 

https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Toan-2---1/1/13/0

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

SGK Toán 2, tập 1 – Cánh diều

Xem pdf sách giáo khoa Toán 2, tập 2 Cánh diều: 

https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Toan-2---2/1/14/0

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

SGK Toán 2, tập 2 – Cánh diều

b. Sách giáo viên 

Xem pdf sách giáo viên Toán 2 – Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Toan-2/3/76/0

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

SGV Toán 2 – Cánh diều

c. Sách bài tập 

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

Xem pdf sách bài tập Toán 2, tập 1 – Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/Vo-bai-tap-Toan-2-tap-1/5/45/0

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

Xem pdf sách bài tập Toán 2, tập 2 – Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/Vo-bai-tap-Toan-2-tap-2/5/177/0

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

II. Tải PDF sách Toán 2 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

Tải pdf sách giáo khoa Toán 2 tập 1 – Cánh diều: 

https://hieusach24h.com/sach/toan-2-tap-1-canh-dieu/

→ click vào Tải ngay

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

SGK Toán 2, tập 1 – Cánh diều 

Tải pdf sách giáo khoa Toán 2 tập 2 – Cánh diều: 

https://hieusach24h.com/sach/toan-tap-2-canh-dieu/

→ click vào Tải ngay

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

SGK Toán 2, tập 2 – Cánh diều 

Bước 2: Click vào mũi tên tải xuống

Tải pdf sách Toán 2 tập 1 - Cánh diều: 

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

Tải pdf sách Toán 2 tập 2 - Cánh diều: 

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tập 1: 

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

Toán 2 tập 1 - Cánh diều

Tập 2:

Sách Toán lớp 2 Cánh diều

Toán 2 tập 2 - Cánh diều


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Việt

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10: https://hoc10.vn/ , nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Tiểu học Lớp học Lớp 2

 Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Tiếng Việt, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Xem pdf sách Tiếng Việt 2 Tập 1 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Tieng-Viet-2---1/1/11/0

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Tiếng Việt 2 Tập 1 Cánh diều

Xem pdf sách Tiếng Việt 2 Tập 2 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Tieng-Viet-2---2/1/12/0 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Tiếng Việt 2 Tập 2 Cánh diều

b. Sách giáo viên 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Xem pfd sách giáo viên Tiếng Việt tập 1: https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Tieng-Viet-2-tap-1/3/72/0

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

SGV Tiếng Việt 2 tập 1 – Cánh diều

Xem pfd sách giáo viên Tiếng Việt 2 tập 1:https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Tieng-Viet-2-tap-2/3/73/0

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

SGV Tiếng Việt 2 tập 2 – Cánh diều

c. Sách bài tập 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Xem pfd sách bài tập Tiếng Việt tập 1: https://hoc10.vn/doc-sach/Vo-bai-tap-Tieng-Viet-2-tap-1/5/43/0 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

SBT Tiếng Việt 2 tập 1

Xem pfd sách bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: https://hoc10.vn/doc-sach/Vo-bai-tap-Tieng-Viet-2-tap-2/5/176/0

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

SBT Tiếng Việt 2 tập 2

II. Tải PDF sách Tiếng Việt 2 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: 

- Tải pdf sách Tiếng Việt 2 Tập 1 Cánh diều:

https://hieusach24h.com/sach/tieng-viet-2-tap-1-canh-dieu/

→ click vào Tải ngay

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

- Tải pdf sách Tiếng Việt 2 Tập 2 Cánh diều:

https://hieusach24h.com/sach/tieng-viet-2-tap-2-canh-dieu/

→ click vào Tải ngay

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Bước 2: Click vào mũi tên tải xuống

Tiếng Việt 2 Tập 1: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Tiếng Việt 2 Tập 2: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Xem pdf sách Tiếng Việt 2 Tập 1: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Tiếng Việt 2 Tập 1 – Cánh diều 

Xem pdf sách Tiếng Việt 2 Tập 2:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Tiếng Việt 2 Tập 2 – Cánh diều 


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Anh

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10: https://hoc10.vn/ , nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Tiểu học Lớp học Lớp 2

 Sách Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Tiếng Anh, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa 

Xem pdf sách giáo khoa Tiếng Anh 2: 

Sách Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

b. Sách giáo viên 

Xem pdf sách giáo viên Tiếng Anh 2: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Tieng-Anh-2/1/20/0

Sách Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

c. Sách bài tập 

Xem pdf sách bài tập Tiếng Anh 2: https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Tieng-Anh-2/3/78/0

Sách Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

II. Tải PDF sách Tiếng Anh 2 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: 

https://hieusach24h.com/sach/tieng-anh-2-canh-dieu/ 

→ click vào Tải ngay

Sách Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

Bước 2: Click vào mũi tên tải xuống

Tải pdf sách Tiếng Anh 2 - Cánh diều: 

Sách Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

Tiếng Anh 2 – Cánh diều

Trọn bộ Giải bài tập sách giáo khoa, Vở bài tập lớp 2 bộ sách Cánh diều: