Giải Toán 7 trang 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 7. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 7 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 7 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 7 sách cũ

Video Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1): Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂) thích hợp vào ô vuông

Giải bài 1 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Điền kí hiệu:

Giải bài 1 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ tập hợp các số tự nhiên N = {0;1;2;3;…}

+ tập hợp các số nguyên Z = {…;-3;-2; -1;0;1;2;3;…}

+ tập hợp các số hữu tỉ Q là tập hợp các số viết được dưới dạng phân số Giải bài 1 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 với a, b ∈ Z, b ≠ 0.

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tap-hop-q-cac-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học