Giải Toán 7 trang 5 Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 5 Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 5. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 5 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 5 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 5 sách cũ

Video Trả lời câu hỏi 1 Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Vì sao các số 0,6 ; -1,25; Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 là các số hữu tỉ ?

Lời giải

* Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 với a, b là các số nguyên; b ≠ 0.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Lời giải

Ta có : Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 thỏa mãn điều kiện số hữu tỉ.

Do đó số nguyên a bất kì cũng là một số hữu tỉ.

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Biểu diễn các số nguyên: -1 ; 1; 2 trên trục số

Lời giải

Số nguyên -1 được biểu diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị

Số nguyên 1 được biểu diễn bởi điểm B nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị

Số nguyên 2 được biểu diễn bởi điểm C nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị

Ta có trục số

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tap-hop-q-cac-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học