Bài 4 trang 8 Toán 7 Tập 1Lời giải Toán lớp 7 trang 8 sách mới:
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 8 sách cũ

Video Bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 4 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 4 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1): So sánh số hữu tỉ Giải bài 4 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (a, b ∈ Z; b ≠ 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.

Lời giải:

Với a, b ∈ Z; b ≠ 0 thì:

- Khi a, b cùng dấu thì Giải bài 4 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 > 0

- Khi a, b khác dấu thì Giải bài 4 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 < 0

Tổng quát: Số hữu tỉ Giải bài 4 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (a, b ∈ Z; b ≠ 0) > 0 nếu a, b cùng dấu; < 0 nếu a, b khác dấu; = 0 nếu a = 0.

Kiến thức áp dụng

Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0.

Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0.

(Sách giáo khoa Toán 6 tập 2 – Chương 3 bài 6 – Trang 23).

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tap-hop-q-cac-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học