Giải Toán 7 trang 8 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 8 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 8. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 8 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 8 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 8 sách cũ

Video Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 3 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1): So sánh các số hữu tỉ

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì -22 < -21 và 77 > 0 nên Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x < y

b)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x > y

c)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy x = y

Kiến thức áp dụng

+ Muốn so sánh hai số hữu tỉ ta viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số (Sách giáo khoa toán 7 – trang 6).

+ So sánh hai phân số : Muốn so sánh hai phân số, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh tử số với nhau. Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. (Sách giáo khoa Toán 6 tập 2- Bài 6 chương 3 – trang 23).

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tap-hop-q-cac-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học