Bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1Video Bài 5 trang 8 SGK Toán 7 tập 5 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 5 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1): Giả sử Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (a, b, m ∈ Z; m > 0) và x < y. Hãy chứng minh nếu chọn Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 thì ta có x < z < y.

Hướng dẫn: Sử dụng tính chất: Nếu a, b, c ∈ Z và a < b thì a + c < b + c

Lời giải:

Theo đề bài ta có Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (a, b, m ∈ Z; m > 0).

Quy đồng mẫu số các phân số ta được: Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nhận xét: mẫu số 2m > 0 nên để so sánh x, y, z ta so sánh các tử số 2a, 2b, a+b.

   Vì a < b nên a + a < b + a hay 2a < a + b.

   Vì a < b nên a + b < b + b hay a + b < 2b.

Vậy ta có 2a < a+b < 2b nên Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x < z < y.

Kiến thức áp dụng

+ So sánh các phân số : Muốn so sánh hai phân số, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh tử số với nhau. Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. (Sách giáo khoa Toán 6 tập 2- Bài 6 chương 3 – trang 23).

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tap-hop-q-cac-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học