Bài 65 trang 137 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 65 trang 137 SBT Toán 6 Tập 1: Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vì C là điểm nằm giữa A và B nên AC + CB = AB

Vì M là trung điểm của AC nên MC = AC/2

Vì N là trung điểm của CB nên CN = BC/2

Ta có M là trung điểm của AC nên M nằm giữa A và C và nằm trên tia CA; N là trung điểm của CB nên N nằm trên tia CB mà tia CA và tia CB đối nhau nên C nằm giữa M và N

Ta có: MC + CN = MN

Suy ra: MN = AC/2 + BC/2 = (AC+BC)/2 = AB/2 = 4/2 = 2 cm

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-trung-diem-cua-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học