Bài 59 trang 136 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 59 trang 136 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm I của AB

Lời giải:

- Cách 1: vẽ đoạn AB = 5cm

Trên tia AB đặt điểm I sao cho AI = 2,5cm

Vậy I là trung điểm của AB

- Cách 2: vẽ đoạn AB = 5cm. Gấp giấy.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-trung-diem-cua-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học