Bài 63 trang 137 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 63 trang 137 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ lại hình dưới. Không đo hay vẽ trung điểm các đoạn CD, MN, RS. (Tính chất toán học ở đây sẽ được học ở lớp 8)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Trung điểm I, K,H của đoạn CD, MN, RS như hình bên. Trung điểm của đoạn thẳng là giao điểm của đường thẳng và song song với chính giữa các đường song song đó.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-trung-diem-cua-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học