Bài 4 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Dùng tinh chất cơ bản của phân số hãy giải thích vì sao các phân số sau đây bằng nhau :

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học