Bài 22 trang 9 SBT Toán 6 Tập 2Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 22 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho biểu thức: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số

b) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là một số nguyên

Lời giải:

a) A là một phân số khi và chỉ khi n – 2 ≠ 0 ⇒ n ≠ 2

b) A là số nguyên khi và chỉ khi 3 chia hết cho (n - 2) hay (n - 2) ∈ Ư(3)

Ta có: Ư(3) = {-3 ; -1 ; 1 ; 3}

n – 2 = -3 ⇒ n = -1

n – 2 = -1 ⇒ n = 1

n – 2 = 1 ⇒ n = 3

n – 2 = 3 ⇒ n = 5

Vậy n ∈ {-1; 1 ; 3 ; 5} thì A là số nguyên

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học