Bài 21 trang 8 SBT Toán 6 Tập 2Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 21 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Trên hành tinh của chúng ta đại dương nào lớn nhất?

Em hãy điền các số thích hợp vào ô trống để có các đẳng thức đúng. Sau đó, viết các chữ số tương ứng với các chữ số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

B. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ B ứng với số 16

I. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ I ứng với số -12

N. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ N ứng với số -15

T. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ T ứng với số 84

U. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ U ứng với số 55

O. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ O ứng với số 75

H. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ H ứng với số 11

A. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ A ứng với số 25

G. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ G ứng với số 85

D. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chữ D ứng với số 80

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Trên hành tinh của chúng ta, THÁI BÌNH DƯƠNG là đại dương lớn nhất

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học