Bài 24 trang 9 SBT Toán 6 Tập 2Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 24 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Có thể có phân số Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 (a, b ∈ Z, b ≠ 0) sao cho:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 (m, n ∈ Z, m , n ≠ 0 , m ≠ n) hay không?

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học