Bài 20 trang 8 SBT Toán 6 Tập 2Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 20 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một vòi nước chảy 3 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy cùng 1 giờ; 59 phút; 127 phút thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể?

Lời giải:

Ta có: 1 giờ = 60 phút; 3 giờ = 180 phút. Vậy:

      - Trong 1 giờ, lượng nước chiếm 60/180 = 1/3 của bể.

      - Trong 59 phút, lượng nước chiếm 59/180 của bể.

      - Trong 127 phút, lượng nước chiếm 127/180 của bể.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học