Bài 2 trang 9 SBT Toán 6 Tập 2Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 2 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Phân số có tử là 2, lớn hơn Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 và nhỏ hơn Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 là :

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Chọn đán án C

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học