Bài 3 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 3 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho ba phân số Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Viết ba phân số theo thứ tự bằng các phân số trên và có mẫu là những số dương.

b) Viết ba phân số theo thứ tự bằng các phân số trên và có mẫu là nhưng số dương giống nhau.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học