Câu 3 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Câu 3 (trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Viết biểu thức của thế năng trọng trường. Nếu thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng tùy ý thì độ giảm thế năng có bằng công của trọng lực không?

Lời giải:

Biểu thức thế năng trọng trường: Wt = m.g.z

z: là tọa độ của vật so với mốc thế năng.

+ Nếu chọn gốc O’ khác gốc O ban đầu thì ta có: z’ = z + a.

W’t = m.g.z’ = m.g.(z + a) = m.g.z + m.g.a

hay W’t = Wt + C (với C = m.g.a = hằng số)

+ A’12 = W’t1 – W’t2 = (Wt1 + C) – (Wt2 + C) = Wt1 – Wt2 = A12

Vậy thế năng trọng trường được xác định sai kém một hằng số cộng thì độ giảm thế năng vẫn bằng công của trọng lực.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 35 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 167)

Giải Bài tập (trang 167)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-35-the-nang-the-nang-trong-truong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học