Câu 2 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Câu 2 (trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Định nghĩa thế lực. Thế năng liên quan đến thế lực như thế nào?

Lời giải:

- Lực mà công của nó không phụ thuộc dạng đường đi của vật, chỉ phụ thuộc vị trí ban đầu và cuối cùng của vật gọi là lực thế.

- Chỉ khi nào có lực thế tác dụng lên vật thì vật mới có thế năng.

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-35-the-nang-the-nang-trong-truong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học