Bài 4 trang 168 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 4 (trang 168 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một cần cẩu nâng một contenơ có khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m (tính theo di chuyển của trọng tâm contenơ), sau đó đổi hướng và hạ nó xuống sàn một ô tô tải ở độ cao cách mặt đất 1,2m (hình 35.8).

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

a) Tìm thế năng của contenơ trong trọng trường khi nó ở độ cao 2m. Tính công của lực phát động (lực căng của dây cáp) để nâng nó lên độ cao này.

b) Tìm độ biến thiên thế năng khi contenơ hạ từ độ cao 2m xuống sàn ô tô. Công của trọng lực có phụ thuộc cách di chuyển contenơ giữa hai vị trí đó hay không? Tại sao?

Lời giải:

a) Khi contenơ ở độ cao 2m so với mặt đất, thế năng là

Wt = m.g.z = 3000.9,8.2 = 58800 J (mốc thế năng tại mặt đất)

Công của lực phát động để nâng vật lên cao 2m so với mặt đất là (coi chuyển động là đều):

A = │AP│= ΔWt = 58800 – 0 = 58800J

b) Độ biến thiên thế năng khi contenơ hạ từ độ cao 2m xuống sàn ô tô:

Wt1 – Wt2 = m.g.(z1 – z2) = 3000.9,8.(2- 1,2) = 23520J

Công của trọng lực không phụ thuộc dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vị trí đầu và vị trí sau.

Tuy nhiên công của trọng lực khi vật di chuyển từ độ cao z2 lên độ cao z1 là công âm, vì hướng trọng lực P ngược hướng với S.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 35 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 167)

Giải Bài tập (trang 167)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-35-the-nang-the-nang-trong-truong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học