Bài 3 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 3 (trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m = 80kg chạy trên đường ray có mặt cắt như hình 35.7. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất và có các giá trị: zA = 20m, zB = 10m, zC = 15m, zD = 5m, zE = 18m. Tính độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó di chuyển:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

a) Từ A đến B

b) Từ B đến C

c) Từ A đến D

d) Từ A đến E

Hãy cho biết công mà trọng lực thực hiện trong mỗi quá trình đó là dương hay âm

Lời giải:

Độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó di chuyển:

a) Từ A đến B:

ΔWt = m.g.(zA – zB) = 80.9,8.(20 - 10) = 7840J

b) Từ B đến C

ΔWt = m.g.(zB – zC) = 80.9,8.(10 - 15) = - 3920J

c) Từ A đến D

ΔWt = m.g.(zA – zD) = 80.9,8.(20 - 5) = 11760J

d) Từ A đến E

ΔWt = m.g.(zA – zE) = 80.9,8.(20 - 18) = 1568J

* Công mà trọng lực thực hiện trong mỗi quá trình đó bằng độ biến thiên thế năng trong mỗi quá trình đó. Vậy dấu của công trọng lực chính là dấu của độ biến thiên thế năng.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 35 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 167)

Giải Bài tập (trang 167)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-35-the-nang-the-nang-trong-truong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học