Câu c1 trang 165 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Câu c1 (trang 165 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy cho biết năng lượng mà vật có khi được đặt tại một vị trí trong trọng trường của Trái Đất là năng lượng gì?

Lời giải:

Năng lượng mà vật có được khi đặt vật tại một vị trí trong trọng trường của Trái đất là thế năng trọng trường. Nó là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 35 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 167)

Giải Bài tập (trang 167)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-35-the-nang-the-nang-trong-truong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học