Câu 4 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Câu 4 (trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Giải thích ý nghĩa hệ thức : A12 = Wt1 – Wt2

Lời giải:

* Ý nghĩa của hệ thức : A12 = Wt1 – Wt2.

    + Công của trọng lực bằng hiệu thế năng của vật tại vị trí đầu và tại vị trí cuối.

    + Công của trọng lực không phụ thuộc vào dạng đường đi.

    + Hiệu thế năng giữa hai điểm 1 và 2 không phụ thuộc việc chọn mốc thế năng.

       - Khi vật đi từ cao xuống thấp, trọng lực thực hiện công A12 > 0 thì thế năng của vật giảm.

       - Khi vật đi từ thấp lên cao, trọng lực thực hiện công A12 < 0 thì thế năng của vật tăng.

       - Khi vật đi theo quỹ đạo khép kín thì trọng lực thực hiện công A12 = 0 thì thế năng của vật không đổi.

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-35-the-nang-the-nang-trong-truong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học