Câu 1 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Câu 1 (trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy nêu các đặc điểm của thế năng. Giữa động năng và thế năng có gì khác nhau?

Lời giải:

* Đặc điểm của thế năng:

    - Thế năng của một vật chỉ phụ thuộc vị trí tương đối giữa vật và Trái Đất (thế năng trọng trường) hoặc phụ thuộc độ biến dạng của vật so với trạng thái chưa biến dạng ban đầu (thế năng đàn hồi).

    - Độ lớn của thế năng phụ thuộc việc chọn gốc tọa độ (O) tại đó có Wt = 0; thế năng có thể dương hoặc âm.

    - Hiệu thế năng tại vị trí ban đầu và vị trí cuối bằng công của trọng lực.

* Sự khác nhau giữa động năng và thế năng:

    - Động năng chỉ phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật mà không liên quan đến tính chất của lực tác dụng.

    - Thế năng, trái lại, chỉ phụ thuộc vị trí tương đối giữa các phần của hệ với điều kiện lực tương tác trong hệ phải là lực thế.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 35 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 167)

Giải Bài tập (trang 167)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-35-the-nang-the-nang-trong-truong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học