Câu c3 trang 81 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 18: Chuyển động của vật bị ném

Câu c3 (trang 81 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Làm thế nào để có hệ thức liên hệ giữa x và y?

Lời giải:

Muốn có hệ thức liên hệ giữa y và x ta rút t từ công thức (18.6):

x = (v0.cosα).t

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Thay vào công thức (18.7):

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Ta được:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 18 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 83)

Giải Bài tập (trang 84)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-18-chuyen-dong-cua-vat-bi-nem.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học