Bài 8 trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 8 (trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một vật được ném ngang ở độ cao 20m phải có vận tốc đầu là bao nhiêu để trước lúc chạm đất vận tốc của nó là 25m/s?

Lời giải:

Ta có:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Vận tốc của vật tại thời điểm chạm đất thỏa mãn công thức:

v2 = v02 + vy2 = v02 + 2.g.h

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Vậy, vật được ném ngang ở độ cao 20 m phải có vận tốc đầu là 15 (m/s).

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 18 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 83)

Giải Bài tập (trang 84)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-18-chuyen-dong-cua-vat-bi-nem.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học