Bài 6 trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 6 (trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một vật được ném ngang với vận tốc v0 = 30m/s, ở độ cao h = 80m.

a) Vẽ quỹ đạo chuyển động.

b) Xác định tầm bay xa của vật.

c) Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất.

Lời giải:

a) Vật ném ngang v0 = 30 m/s; h = 80m. Chọn Ox tại mặt đất, Oy hướng lên đi qua điểm ném.

Phương trình quỹ đạo:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Vẽ quỹ đạo chuyển động:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

b) Tầm bay xa: Khi y = 0 thì L = xmax = √(180.80) = 120 (m)

c) Thời gian chạm đất:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Vận tốc chạm đất:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Hướng vận tốc chạm đất: tgα = vy/v0 = 40/30 = 4/3 ⇒ α ≈ 53o.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 18 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 83)

Giải Bài tập (trang 84)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-18-chuyen-dong-cua-vat-bi-nem.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học