Bài 2 trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 2 (trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy chọn câu đúng.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Trong hình 18.2, gia tốc của vật tại điểm đỉnh I

A. Hướng ngang từ trái sang phải

B. Hướng ngang từ phải sang trái

C. Hướng thẳng đứng xuống dưới

D. Bằng 0

Lời giải:

Đáp án C

Tại mọi điểm trên quỹ đạo, gia tốc của vật luôn là vectơ g vì trong suốt thời gian chuyển động, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực P có chiều hướng thẳng đứng xuống dưới.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 18 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 83)

Giải Bài tập (trang 84)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-18-chuyen-dong-cua-vat-bi-nem.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học