Câu c1 trang 80 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 18: Chuyển động của vật bị ném

Câu c1 (trang 80 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Từ (18.2) và (18.3) hãy cho biết hình chiếu của vật trên trục Ox và Oy chuyển động như thế nào?

Lời giải:

Theo trục Ox, hình chiếu của vật chuyển động thẳng đều, ax = 0. Theo trục Oy, hình chiếu của vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc ay = -g.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 18 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 83)

Giải Bài tập (trang 84)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-18-chuyen-dong-cua-vat-bi-nem.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học