Bài 3 trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 3 (trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc v0= 10m/s và góc ném α. Tính toán và điền kết quả vào bảng sau đây. Lấy g= 10m/s2.

α 0 15o 30o 45o 60o 75o 90o
Tầm bay xa L(m)
Tầm bay cao H(m)

Hãy nhận xét kết quả.

Lời giải:

α 0 15o 30o 45o 60o 75o 90o
Tầm bay xa L(m) 0 5 8,67 10 8,67 5 0
Tầm bay cao H(m) 0 0,33 1,25 2,5 3,75 4,67 5

Nhận xét: Với góc ném α = 45o thì tầm bay xa là lớn nhất

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 18 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 83)

Giải Bài tập (trang 84)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-18-chuyen-dong-cua-vat-bi-nem.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học