Bài 5 trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 5 (trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Từ độ cao 15m so với mặt đất, một vật được ném chếch lên với vectơ vận tốc đầu 20m/s hợp với phương ngang một góc 30o. Hãy tính:

a) Thời gian từ lúc ném đến lúc vật chạm đất.

b) Độ cao lớn nhất (so với mặt đất) mà vật đạt tới.

c) Tầm bay xa của vật (khoảng cách từ hình chiếu của điểm ném trên mặt đất đến điểm rơi).

Lấy g = 10m/s2.

Lời giải:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

a) Chọn hệ tọa độ như hình vẽ, Ox là mặt đất, H là điểm ném vật, HO = h = 15 m

vx = v0.cosα = 17,32m/s

vy = v0.sinα - g.t = 10-10.t

x = vx.t = 17,32.t

y = h + v0.sinα.t – g.t2/2 = 15 + 10t – 5.t2

Khi vật tới chạm đất y = 0 hay -5t2 + 10t +15 = 0 suy ra t = 3s.

Vậy thời gian từ lúc ném đến lúc vật chạm đất là t = 3.

b) Khi vật đạt độ cao cực đại thì vy = 0 hay 10 – 10t’2 = 0 ⇒ t’ = 1s.

Thay t’ vào công thức của y, ta được: H = 15 + 10.1 - 5.12 = 20m.

c) Thay t vào công thức của x, ta được: L = 17,32.3 = 52m.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 18 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 83)

Giải Bài tập (trang 84)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-18-chuyen-dong-cua-vat-bi-nem.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học