Bài 1 trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 1 (trang 84 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. m và v0    B. m và h    C. v0 và h    D. m,h và v0

Lời giải:

Đáp án : C, vì theo công thức :

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 18 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 83)

Giải Bài tập (trang 84)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-18-chuyen-dong-cua-vat-bi-nem.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học