Cho phương trình 2x^2 – 5x + 3 = 0. a) Xác định các hệ số a, b, c rồi tính a + b + cVideo Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 51 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 51: Cho phương trình 2x2 – 5x + 3 = 0.

a) Xác định các hệ số a, b, c rồi tính a + b + c.

b) Chứng tỏ rằng x1 = 1 là một nghiệm của phương trình.

c) Dùng định lý Vi-ét để tìm x2.

Lời giải

a) a = 2; b = -5; c = 3

⇒ a + b + c = 2 - 5 + 3 = 0

b) Thay x = 1 vào phương trình ta được:

2.12 - 5.1 + 3 = 0

Vậy x = 1 là một nghiệm của phương trình

c) Theo định lí Vi-et ta có:

x1.x2 = c/a = 3/2 ⇒ x2 = 3/2

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 2 hay khác:


bai-6-he-thuc-viet-va-ung-dung.jsp