Hãy tính x1 + x2, x1x2. x1 = -b + căn Δ/2a; x2 = -b - căn Δ =/2aVideo Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 50 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 50: Hãy tính x1 + x2, x1x2.

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 2 hay khác:


bai-6-he-thuc-viet-va-ung-dung.jsp