So sánh: a) 4 và 2 căn 3; b) - căn 5 và -2Video Bài 27 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 27 trang 16 SGK Toán lớp 9 Tập 1: So sánh:

a) 4 và 2√3 ;            b) -√5 và -2

Lời giải:

a) Ta có: 2 = √4 > √3 nên 2.2 > 2√3

Vậy √4 > 2√3

b) Ta có: √5 > √4 = 2 nên √5 > 2

Vậy -√5 < -2

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 3 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-3-lien-he-giua-phep-nhan-va-phep-khai-phuong.jsp