Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính: a) căn (13^2-12^2)



Video Bài 22 trang 15 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 22 trang 15 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 3 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-3-lien-he-giua-phep-nhan-va-phep-khai-phuong.jsp