Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sauVideo Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 24 trang 15 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(vì (1 + 3x)2 > 0)

Thay x = √2 vào ta được:

2[1 + 3.(-√2)]2 = 2(1 - 3√2)2

= 2(1 - 6√2 + 32.2) = 2 - 12√2 + 36

= 38 - 12√2 = 38 - 12.1,414 = 38 - 16,968

= 21,032

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Thay a = -2, b = -√3 ta được:

|3(-2)|.|-√3 - 2| = 6(√3 + 2)

= 6(1,732 + 2) = 6.3,732

= 22,392

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 3 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-3-lien-he-giua-phep-nhan-va-phep-khai-phuong.jsp