Chứng minh: a) (2 - căn 3)(2 + căn 3) = 1Video Bài 23 trang 15 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 23 trang 15 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Chứng minh:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

là hai số nghịch đảo của nhau.

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Ghi chú: Muốn chứng minh hai số là nghịch đảo của nhau, ta chứng minh tích của hai số bằng 1.)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 3 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-3-lien-he-giua-phep-nhan-va-phep-khai-phuong.jsp