So sánh căn (25 + 9) và căn 25 + căn 9Video Bài 26 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 26 trang 16 SGK Toán lớp 9 Tập 1: a) So sánh ...

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 3 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-3-lien-he-giua-phep-nhan-va-phep-khai-phuong.jsp