Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 24Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 24 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 24: Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Lời giải

Chiều dài của hình chữ nhật đã cho là: 3 + 2 (cm)

Biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật đã cho là: 3.(3 + 2) (cm2).

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học