Bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Video Giải Bài 3 trang 26 SGK Toán 7 tập 2- Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 3 (trang 26 SGK Toán 7 tập 2): Dùng bút chì nối các ý 1), 2), ..., 5) với a), b), ..., e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)):

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Ý 1) đã cho là x – y được đọc là: hiệu của x và y. Đem so sánh với các ý cần nối kết thì ta chọn ý e) vì chúng có cùng ý nghĩa.

Ý 2): Biểu thức 5y được đọc là: Tích của 5 và y. Nối 2) với b).

Ý 3): Biểu thức xy được đọc là: Tích của x và y. Nối 3) với a).

Ý 4): Biểu thức x + y được đọc là: Tổng của 10 và x. Nối 4) với c).

Ý 5): Biểu thức (x + y)(x − y) được đọc là: Tích của tổng x và y với hiệu của x và y. Nối 5) với d).

Ta nối như sau:

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 1 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học