Bài 5 trang 27 SGK Toán 7 Tập 2Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Video Giải Bài 5 trang 27 SGK Toán 7 tập 2- Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 5 (trang 27 SGK Toán 7 tập 2): Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

a) Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép?

Lời giải:

a) Một quý có 3 tháng, một tháng người đó được hưởng a đồng

⇒ trong 1 quý người đó lãnh được 3.a đồng.

Trong quý người đó được hưởng thêm m đồng .

Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả 3a + m (đồng)

b) Hai quý có 6 tháng, mỗi tháng người có được hưởng a đồng

⇒ trong hai quý người đó lãnh được 6.a (đồng).

Trong hai quý người đó bị trừ n đồng

Vậy trong hai quý lao động người đó nhận được 6a – n (đồng).

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 1 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học