Giải Toán 7 trang 26 Tập 2 Cánh diều, Kết nối tri thứcTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 26 Tập 2 Cánh diều, Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 26. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 26 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 26 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 26 (sách cũ)

Video Giải Bài 1 trang 26 SGK Toán 7 tập 2- Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 7 tập 2): Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

a) Tổng của x và y

b) Tích của x và y

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y.

Lời giải:

Biểu thức đại số biểu thị:

a) Tổng của x và y là x + y

b) Tích của x và y là xy

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là (x + y)(x – y)

Kiến thức áp dụng

Dựa vào định nghĩa : Biểu thức đại số là biểu thức mà trong đó ngoài các số, các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, còn có các chữ (đại diện cho các số).

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 1 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học